Værd at vide om vandskader på ejendom – hos ejendomshus.dk

Noget af det mest ødelæggende for en ejendom er vandskader. Vandskader kan opstå i forbindelse med oversvømmelse på grund af heftigt regnvejr eller højtstående grundvand. Heftigt snefald kan medføre snetryk- og vandskader på dit hus, når sneen på taget ikke bliver ryddet væk, og dermed øver et tryk på tagkonstruktionen, som denne ikke kan modstå – og når sneen smelter, kan smeltevandet nemmere trænge igennem det ødelagte tag og forårsage store (og ofte uoprettelige) skader på hus og inventar. Fygesne udgør også en risiko – den lette fygesne kan trænge igennem alle revner og sprækker i taget og lægger sig i driver i loftrummet. Når fygesneen tør, kan der opstå vandskader i loft og gulv.

I Danmark oplever vi ofte vandskader som følge af skybrud, især i vinter- og efterårssæsonen, hvor vejrliget kan være voldsomt.

Vandskader kan også opstå, fordi grunden omkring huset er gammel eng eller mosejord, og der ikke er lagt omfangsdræn eller faskine ned i husets omkreds. Vandet kan trænge fra den omgivende jord og ind i husets fundament, hvor der kan opstå fugtskader og – i værste fald – svampe angreb som følge af den øgede fugtighed i husets materialer.

Den mest kendte grund til vandskader er skader og lækager på rør. Disse er ofte svære at opdage, fordi rørene tit er muret inde og derfor skjult for det blotte øje. Derfor er disse vandskader ofte meget slemme, idet, der kan gå lang tid, førend de bliver opdaget.

Når en vandskade først er opstået, kan den være svært at slippe af med. Derfor er det vigtigt at forebygge vandskader på lofter, i kældre, og på inventar og genstande. Under skybrud bør man holde døre og vinduer lukkede, og eventuelt lægge sandsække ud. Genstande opbevaret i kælderen bør dækkes forsvarligt til og evt hæves på paller eller lignende. Læs mere på www.ejendomshus.dk