Forskellige former for kloakservice

Hvis du udelukkende tænker på kloakservice som noget, der går ud på at rense kloakken, når den er tilstoppet af hår, så kender du bestemt ikke de mange andre former for kloakservice, der eksisterer.

Tilstoppelse af et almindeligt afløb fra køkkenet og badeværelset, er bestemt blandt de områder, hvor man har brug for kloakservice, men der findes mange flere områder, hvor man kan få behov for kloakservice, og nogle af disse vil vi gennemgå i denne artikel.

Vi vil lige med det samme indskyde en bisætning og sige, at hvis du skal have foretaget de nævnte opgaver i denne artikel, skal du vælge Norva24.dk, da de løser opgaverne til fulde uanset størrelsen på opgaven, om du så er privat, virksomhed eller en offentlig institution.

Rense fedtudskiller: Hvad er en fedtudskiller, spørger du måske med det samme? Det er en anordning, der sørger for at sortere fedtet fra, når det løber ned i afløbet, da det hurtigt ellers ville kunne resultere i tilstoppelse. Blandt andet caféer og restaurationer benytter disse, og de skal renses tit!

Rense olie- og benzinudskiller: På samme måde som ved en fedtudskiller vil man gerne undgå, at olie og benzin ender i afløbet, så man har blandt andet ved autoværksteder installeret en udskiller til at sortere disse komponenter fra – og de skal også renses.

En anden kloakservice, som du også finder hos Norva24.dk, er tømning af vejbrønde og sandfang. Specielt Norva24.dk gør meget ud af af benytte det rette udstyr til de forskellige situationer i denne henseende.

Måske er du også i den uheldige situation, at din tilstoppelse af kloakken har udviklet sig til en decideret oversvømmelse i kælderen på ganske kort tid. Det kan måske være på baggrund af et heftigt skybrud.

Heldigvis findes der også en løsning på den problematik ved at suge vandet op.